Fiskevatten

Lidsjöbergs FVO

Bra fiske i norra Jämtland

Vädret Lidsjöberg

FISKEVATTEN

 

 

 

 

 

 

Bustadmyrtjärn

Röding

Skogsbilväg

Bygdvattentjärn

Röding Öring

 

Bygdvattnet

Röding Öring

Vindskydd Grillkåta Dass Skogsbilväg

Dammtjärn

Röding Öring

"Små fiskar" Skogsbilväg

Flyarna

Öring

Vindskydd vid Övre flyn Skogsbilväg till Nedre flyn

Fånån

Abborre Gädda Harr Öring

Vindskydd Skogsbilväg

Gärdsjön

Abborre Gädda Harr Lake Mört Regnbåge

Öring

Båt för uthyrning Vindskydd, dass och sjösättning vid Storåviken

Lidsjöbergs skoterklubb har ett vindskydd och dass på Postarholmen

Gärdvattnet

Abborre Röding Öring

"Flottarkoja" för uthyrning Båt för uthyrning Vindskydd Grillkåta Dass Skogsbilväg på sjöns västra sida Skoterled Fiskekortet gäller hela Gärdvattnet

Harrsjöbergstjärn

Röding

Vindskydd Skogsbilväg

Krokmyrtjärn

Röding

Skogsbilväg Skoterled

Kvarntjärn

Gädda Mört Regnbåge Röding

Vindskydd

FISKEFÖRBUD Fisket öppnar igen lördag 2 mars 2019

Lidsjön

Abborre Gädda Mört Röding

Båt för uthyrning Grillplats Vindskydd Grillkåta Dass FISKEFÖRBUD Fisket öppnar igen lördag 16 februari 2019

Mörttjärn

Röding

Vindskydd Skogsbilväg

Skarpabborrtjärn

Abborre

"Tusenbröder"

Storån

Öring

"Små fiskar" Uppväxtområde

"Strömmen"

Abborre Gädda Harr Regnbåge Öring

Dass

Svarttjärn

Röding

Handikappramp Vindskydd Dass

Sönnerhöjdstjärn

Röding

Skogsbilväg

Zakrisvattnet

Röding

Vindskydd

© Lidsjöbergs FVOF 2014-2018. Copyright är enkelt-fråga först innan Ni tar material från hemsidan!

www.lidsjöbergsfvo.se ändrades senast 2018-11-28