Fiskekortspriser

Priser:

1 dygn:      80 skr

3 dygn:    200 skr

1 vecka:   300 skr

Årskort:   400 skr, samt tillägg make/make, sambo och hemmavarande barn mellan 16-20 år: 150kr/person.

Barn under 16 år fiskar på vuxens fiskekort.


Båt för uthyrning finns i Lidsjön, Gärdvattnet, Bygdvattnet och i norra änden av Gärdsjön.
Årskort för bybor: 250 skr.

Som bybo räknas de som har permanent boende, äger fritidshus eller fastighet inom Lidsjöberg och Gärdviken.

Årskortet för bybor är ett familjekort. Gäller även make,maka, sambo och hemmavarande barn upp till 20 år.

Årskort för bybor löses hos Gertrud & Olof Karlsson. Telefon 0670-700 32 (hem), 070-6390774 (Gertrud), 070-5617513 (Olof).

För bybor gäller särskilda fiskeregler.OBS! Från och med 2024 gäller samtliga årskort 365 dagar