Fiskeregler

Lidsjöbergs FVO

    Bra fiske i norra Jämtland

Vädret Lidsjöberg

VILLKOR VID UPPLÅTANDE:


Gäller från och med 2016-01-01


•Eftersom Lidsjöbergs FVOF arbetar med att flytta fisk inom området så bör småfisk av öring och röding återutsättas.


•Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö fört från hand per kort.


•I Gärdvattnet, Gärdsjön och Lidsjön får man fiska från båt.

I alla andra vatten är båtfiske förbjudet. Flytring räknas som båt.


•Minimimått på öring i Gärdsjön 30 centimeter. Minimimått på öring och harr i strömmande vatten 30 centimeter.


•Sikhåvning tillåten 25/10-31/12.


•Fiske i Gärdströmmen endast tillåtet 20/5-31/8 med undantag av sikhåvning tillåten 25/10-31/12.


•Fiske ska bedrivas för husbehov. Saluföring beivras.


•Nät och utterförbud i samtliga vatten.


•Kontrollavgift, enligt SFS 2010:1874, När ovanstående villkor inte följs så tas en kontrollavgift ut på: 500:- med undantag för: Nät eller ståndkrok 2.500:- samt att fångsten beslagtas.För fiskerättsägare och ortsbefolkningen gäller särskilda fiskeregler!

© Lidsjöbergs FVOF 2014-2020. Copyright är enkelt-fråga först innan Ni tar material från hemsidan!

www.lidsjöbergsfvo.se  ändrades senast 2020-11-13