Fiskevatten

FISKEVATTENBustadmyrtjärn

Röding

Skogsbilväg

Bygdvattentjärn

Röding Öring


Bygdvattnet

Röding Öring

Vindskydd Grillkåta Dass Skogsbilväg Hyrbåt Endast hyrbåt får användas.

Dammtjärn

Röding Öring

"Små fiskar" Skogsbilväg

Flyarna

Öring

Vindskydd vid Övre flyn Skogsbilväg till Nedre flyn

Fånån

Abborre Gädda Harr Öring

Vindskydd Skogsbilväg

Gärdsjön

Abborre Gädda Harr Lake Mört Regnbåge

Öring

Hyrbåt Vindskydd, Dass och sjösättning vid Storåviken

Lidsjöbergs skoterklubb har ett vindskydd och dass på Postarholmen

Gärdvattnet

Abborre Röding Öring

Hyrbåt Vindskydd Grillkåta Dass Skogsbilväg på sjöns västra sida Skoterled Fiskekortet gäller, i samarbete med Risede FVO, för sportfiske på hela Gärdvattnet

Harrsjöbergstjärn

Röding

Vindskydd Skogsbilväg

Krokmyrtjärn

Röding

Skogsbilväg Skoterled

Kvarntjärn

Gädda Mört Röding

.Vindskydd Dass

Lidsjön

Abborre Gädda Mört Röding

Grillplats Vindskydd Grillkåta Dass Hyrbåt Fångstbegränsning max 3 rödingar per fiskare och dag.

Mörttjärn

Röding

Vindskydd Skogsbilväg

Skarpabborrtjärn

Abborre

"Tusenbröder"

Storån

Öring

"Små fiskar" Uppväxtområde

"Strömmen" (Gärdströmmen)

Abborre Gädda Harr Regnbåge Öring

Dass

Svarttjärn

Öring och Regnbåge i begränsad mängd

Handikappramp Vindskydd Dass

Fångstbegränsning max 2 fiskar per fiskare och dag.

Sönnerhöjdstjärn

Röding

Skogsbilväg

Zakrisvattnet

Röding

Vindskydd Mycket småfisk